Jdi na obsah Jdi na menu

Tři principy

14. 7. 2012

Tři principy

Princip neuvědomělosti – směřuje žáka k vypěstování si zostřené schopnosti vnímat objektivní skutečnostimg_1273.jpg bez jejího detailního uvědomění. V praxi jde o trénink návyků uvolňující různé části svalstva na příkaz své vůle. Při setkání s protivníkem napomáhají organizovat pozorování takovým způsobem, který zajišťuje totální přepracování informace přicházející od protivníka. Dle principu neuvědomělosti není protivník nějaká abstraktní obavy vzbuzující postava, ale obyčejná bytost se svým psychickým vybavením, silou i slabostí. Dívat se na protivníka jinak, znamená dle tohoto principu oslabovat svou vlastní pozici.  Je třeba splynout s protivníkem, vcítit se do něj. Učitelé karate radí: dívejte se protivníkovi do očí a uvidíte vše. Dívat se a vidět soupeřovy úmysly v jeho očích je podle principu neuvědomělosti pouze cestou rozplynutí vlastního „Já“ v okolním světě, do něhož protivník patří jako jeho neoddělitelná součást. Své reakce na protivníkovy úmysly je nezbytné podřídit principu předstižení.

Princip předstižení  - orientuje žáka karate na vědomé pěstování podvědomých reakcí, předem zaměřených na aktivity protivníka. Učitelé karate říkají: vaše ruka se musí začít pohybovat současně nebo dokonce ještě dříve, než se začne pohybovat ruka protivníka. Princip předstižení se zaměřuje na vypěstování pohybů, které se zdokonalují jako instinktivní reakce. Je známo, že instinkt je vrozenou reakcí organizmu na podráždění. Obranná reakce toho, kdo ovládá karate není instinktem, ale uvědomělou realizací podvědomí.

Princip nekonání – patří mezi buddhistická dogmata. Podstata nekonání v karate se odlišuje od nekonání klasického buddhismu. V karate je nekonání spojeno s uvolněním, s vyhnutím se napětí, s vynecháním předčasného úsilí. Princip nekonání vyžaduje pěstování odolnosti a chladnokrevného očekávání protivníkova útoku, aby bylo možno využít jeho slabé stránky a poté mu zasadit zdrcující úder. Nekonání je akce ve skryté formě, je to výzva k předčasnému útoku, které láká protivníka do pasti. Princip nekonání je základem tréninku ve všech školách karate.  Učitelé karate doporučují: stojíš-li před protivníkem, nesmíš myslet na nic. Tvůj rozum musí usnout, musíš se vzdálit světu. Tvůj obličej má vyjadřovat jen nenávist a neodvratnost tvého vítězství. Pouze tehdy budou tvé ruce a nohy reagovat samy – lehce a volně.

Karate a ostatní bojová umění vyžadují dlouhou a houževnatou přípravu, která vychovává k tvrdosti ducha, trpělivosti, cílevědomosti a rozhodnosti.

Ilustrační obrázek znak - myšlení