Jdi na obsah Jdi na menu

Řád DOJO

3. 8. 2011

 Řád DOJO

1.      Každý člen klubu se účastní tréninku na vlastní zodpovědnost a riziko.

2.      Vstup do DOJO je povolen pouze řádným členům klubu.

3.      Cvičí se naboso ( sportovní obuv ze zdravotních důvodů je možná ), s ostříhanými nehty na rukou  a nohách. Každý člen dbá na osobní hygienu.

4.      Člen, který je nemocen, unaven nebo jinak indisponován se nesmí tréninku účastnit.

5.      Účastníci tréninku cvičí bez hodinek, řetízků, náušnic, prstenů, řemínků, brýlí a pod. předmětů. Nedoporučujeme nosit na trénink drahé či značkové oblečení a obuv z důvodu nebezpečí ztráty. V šatně může dojít k záměně nebo ztrátě při střídání  družstev. Škola ani klub za podobné ztráty neručí. Výjimečně lze po dobu tréninku uložit cennost u trenéra.

6.      Vjezd do prostoru šaten, chodby a DOJO na kole, kolečkových bruslích či skateboardu je přísně zakázán. Ukládání podobných předmětů v šatně není dovoleno. Rovněž  odkládání do šatny předmětů typu – digitální hry, walkmany, přenosné PC, kamery, fotoaparáty, mobily, zábavná pyrotechnika, šperky, peníze atd. není dovoleno. 

7.      Každý člen klubu je povinen mít zaplaceny v řádném termínu oddílové příspěvky i známku ČSKe -pojištění. Dále je povinen mít v průkazu platné potvrzení  o  lékařské prohlídce (ne starší než jeden rok).

8.      Každý člen, žák i trenér, je povinen dodržovat etiketu karate.

9.      Jako cvičební úbor je předepsáno karate-gi  a obi podle dosažených výkonnostních stupňů. Členové používají všechny předepsané chrániče. Cvičení bez chráničů je na vlastní riziko člena. Jiný vhodný sportovní úbor a cvičky mohou nosit pouze účastníci náboru. Výjimky lze dosáhnout po dohodě s trenérem..

10.  Při příchodu a odchodu z DOJO provádí každý člen „rei“. V DOJO nemanipuluje bez svolení trenéra s žádným technickým vybavením ( kruhy, osvětlení, nářadí atd.).

11.  Trénink začíná a končí ve stanovenou dobu nástupem všech cvičících. Kdo se nezúčastní zahajovacího nástupu, tomu není povoleno se tréninku zúčastnit.

12.  Během tréninku je zakázáno mluvit, svévolně opouštět DOJO, pokřikovat atd.. Každý člen je povinen bezpodmínečně uposlechnout a respektovat všechny pokyny trenéra. Rodiče a hosté mohou být přítomni na tréninku pouze výjimečně a jen se svolením trenéra. Trenér má právo všechny nepovolané osoby z DOJO vykázat.

13.  Trenér má právo toho, kdo poruší řád DOJO potrestat napomenutím, vyloučením ze cvičení nebo vykázáním z DOJO. Ze závažného důvodu může být žák vyloučen hlavním trenérem i z klubu.

14.  Každé zranění, škoda způsobená na nářadí nebo tělovýchovném zařízení, či záležitost která je v rozporu s řádem DOJO, se musí okamžitě hlásit přítomnému trenérovi.

15.  Trenér má právo přeřazovat členy klubu z oddílu do oddílu dle jejich výkonnosti. Člen má právo požádat ( ze závažných důvodů ) o přeřazení do jiného družstva, které odpovídá jeho výkonnosti.

16.  Zdržovat se v DOJO a vnitřních prostorách školy po tréninku je zakázáno.

17.  Každý člen má právo, v případě nějakého problému, se obrátit po tréninku na svého trenéra pro radu či pomoc. Vážnější záležitosti lze řešit s hlavním trenérem.

18.  Každý člen klubu je reprezentantem klubu i mimo DOJO. Chová se tak, aby nekazil dobré jméno klubu.

19.  Umění karate nebude členem klubu nikdy zneužito.

20. Každý člen sportovního klubu MASADA Praha se zavazuje tento řád v celém rozsahu dodržovat.