MČR Kopřivnice /1.kata team jy. D.a D.Jordamovovi,K.Fabiánová